سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

 • تعداد کاربر
 • اندازه هر صندوق پستی
 • فضای دیسک
 • وب میل
 • پشتیبانی از IMAP
 • پشتیبانی از SMTP
 • POP3
 • چاپار 1
  $2.06 سالانه
  2
  0.2 گیگابایت
  0.4 گیگابایت
  بله
  خیر
  خیر
  خیر  چاپار 2
  $4.31 سالانه
  2
  1 گیگابایت
  2 گیگابایت
  بله
  خیر
  خیر
  بله  چاپار 3
  $6.15 سالانه
  5
  1 گیگابایت
  5 گیگابایت
  بله
  خیر
  خیر
  بله  چاپار 4
  $8.21 سالانه
  10
  2 گیگابایت
  20 گیگابایت
  بله
  بله
  بله
  بله  چاپار 5
  $10.60 سالانه
  30
  2 گیگابایت
  60 گیگابایت
  بله
  بله
  بله
  بله  چاپار 6
  $17.10 سالانه
  75
  2 گیگابایت
  150 گیگابایت
  بله
  بله
  بله
  بله  چاپار 7
  $28.74 سالانه
  150
  2 گیگابایت
  300 گیگابایت
  بله
  بله
  بله
  بله