سبد خرید

یافتن کالاها و سرویسها

 • میزان فضا
 • پهنای باند ماهیانه
 • دامنه های متصل
 • دامنه پارک شده
 • صندوق پستی
 • اتصال FTP
 • ورژنPHP
 • دیتابیس
 • میزبانی وب سعدی ۲۰۰ مگ
  $20.00 سالانه
  200 مگابایت
  5 گیگابایت
  1 دامنه
  نامحدود
  5
  نامحدود
  7.1
  نامحدود  میزبانی وب حافظ ۵۰۰ مگ
  $27.00 سالانه
  500 مگابایت
  8 گیگابایت
  1 دامنه
  نامحدود
  25
  نامحدود
  7.1
  نامحدود  میزبانی وب فردوسی ۱گیگ
  $70.00 سالانه
  1000 مگابایت
  15 گیگابایت
  3 دامنه
  نامحدود
  نامحدود
  نامحدود
  7.1
  نامحدود  میزبانی وب مولانا - ۳ گیگ
  $100.00 سالانه
  3000 مگابایت
  40 گیگابایت
  5 دامنه
  نامحدود
  نامحدود
  نامحدود
  7.1
  نامحدود